Жаныбарлардын ткандарын ДНКга бөлүп салуучу топтом

  • Animal Tissue DNA Isolation Kit

    Жаныбарлардын ткандарын ДНКга бөлүп салуучу топтом

    Бул комплектте ДНКны, Фореген протеазын жана уникалдуу буфердик тутумду атайын байлай алган ДНКдагы гана мамыча колдонулат. Жогорку сапаттагы геномдук ДНКны 30-50 мүнөттүн ичинде ар кандай өстүрүлгөн клеткалардан жана жаныбарлардын ткандарынан бөлүп алууга болот.

    Спин тилкесинде колдонулган бир гана ДНК силикагель мембранасы - бул ДНК менен натыйжалуу жана өзгөчө байланып, клеткалардагы РНКны, кошулма белокторду, иондорду жана башка органикалык бирикмелерди максималдуу түрдө тазалоого мүмкүнчүлүк берген Форегендин уникалдуу жаңы материалы. 5-80μg жогорку сапаттагы геномдук ДНКны 10-50мг кыртыштан тазалоого болот.