Өсүмдүктүн жалпы РНК изоляциясы үчүн комплект Plus

 • Plant Total RNA Isolation Plus Kit

  Өсүмдүктүн жалпы РНК изоляциясы плюс комплект

  Комплексте Фореген тарабынан иштелип чыккан спин мамычасы жана формуласы колдонулат, ал ар кандай өсүмдүктөрдүн ткандарынан жогорку полисахариддер же полифенол менен жогорку сапаттагы жана жалпы РНКны натыйжалуу бөлүп алат. Бул супернатанттан жана кыртыш лизатынан геномдук ДНКны оңой кетире турган ДНК-Тазалоо тилкесин камсыз кылат. РНК гана мамысы РНКны натыйжалуу байлай алат. Комплект бир эле учурда көптөгөн үлгүлөрдү иштете алат.

  Комплектте RNase жок, ошондуктан тазаланган РНК деградацияга учурабайт. Буфер PRW1 жана PRW2 буферасы алынган РНКнын белок, ДНК, иондор жана органикалык бирикмелер менен булганбагандыгын камсыздай алат.

 • Plant Total RNA Isolation Kit Plus

  Өсүмдүктүн жалпы РНК изоляциясы үчүн комплект Plus

  Комплексте Фореген тарабынан иштелип чыккан спин мамычасы жана формуласы колдонулат, ал ар кандай өсүмдүктөрдүн ткандарынан жогорку полисахариддер же полифенол менен жогорку сапаттагы жана жалпы РНКны натыйжалуу бөлүп алат. Бул супернатанттан жана кыртыш лизатынан геномдук ДНКны оңой кетире турган ДНК-Тазалоо тилкесин камсыз кылат. РНК гана мамысы РНКны натыйжалуу байлай алат. Комплект бир эле учурда көптөгөн үлгүлөрдү иштете алат.

  Комплектте RNase жок, ошондуктан тазаланган РНК деградацияга учурабайт. Буфер PRW1 жана PRW2 буферасы алынган РНКнын белок, ДНК, иондор жана органикалык бирикмелер менен булганбагандыгын камсыздай алат.