ForeSNP Genotyping Kit

  • ForeSNP Genotyping Kit

    ForeSNP Genotyping Kit

    Конкурстук Allele Specific PCR (Competitive Allele Specific PCR) технологиясы - аллель терүү ыкмасынын жаңы түрү. Бул ыкма ар бир SNP жана inDel үчүн атайын зонддорду синтездөөнүн кажети жок, бирок геномдук ДНК үлгүлөрүнүн так жазылышына жетишүү үчүн эки жуп уникалдуу универсалдуу зонддорду гана талап кылат. Акыркы флуоресценциялык сигналдын интенсивдүүлүгүн жана катышын талдоо менен генотип автоматтык түрдө аныкталат жана кластерлөө эффектиси визуалдык түрдө көрсөтүлөт. Бул ыкма кыска убакытты аныктайт, реагенттин баасы төмөн, аныктоонун тактыгы жана молекулярдык маркердин жардамы менен асылдандыруу, QTL жайгашуусу, генетикалык маркерди идентификациялоо жана башка молекулярдык биология эксперименттери чоң үлгүгө ээ.